Header
Ech hoffen eise Charakter ka kontrolléiere wat eise Geescht erschafe kann
 
Mail: virii@c3l.lu
XMPP: virii@adamas.ai
Twitter: Tyler Durden
 
Downloadbase: download.adamas.ai
Krypto fir dech: cypherpunk.lu
Virus Exchange: vxnetw0rk.su
Fräie WLAN: freifunk.lu
Nordesche Glawen: asatru.lu
VX Websäit: virii.lu
Tor Exit Nodes: enn.lu
Chaos Computer Club: c3l.lu